450kr


Syraneutral och s k “slow release”- C-vitamin.

C-vitamin bidrar till ett normalt fungerande nervsystem och en normal funktion av immunsystemet

C-vitamin (K) 500 g

450kr

VITAMINER