B-vitamin

B-vitaminer hör till gruppen vattenlösliga vitaminer. Dessa kan kroppen varken tillverka själv eller lagra utan vi måste regelbundet få i oss dem via maten. De behövs för att kroppen ska kunna producera energi, metabolisera protein, kolhydrater och fett. De hjälper till med att hålla nervsystemet fungerande, cellernas ämnesomsättning, bildning av nya blodkroppar och med att hålla huden frisk. Behovet av B-vitaminer varierar med ålder och kön.